tink

tink

Careers at tink

Tink är appen som hjälper dig att ta smarta ekonomiska beslut.. Vi ser till
att du sparar, investerar, lånar och spenderar på det sättet du vill.

Behind the scenes